< Terug

Het vogeltrekspel

Heeft het te maken met voedselaanbod, is het een instinct? In ieder geval trekken massa's vogels ieder jaar 2 keer aan onze kust en polders voorbij. Dit schouwspel, dit fenomeen kan je meemaken, maar vooral ervarend spelen in het stadsrandbos, zowel in het voor- als in het najaar. Voor natuur- en vogelliefhebbers die graag wat bijleren.

Kom je mee vliegen?