Aanvraagformulier Open Aanbod

Verantwoordelijke

Naam en voornaam: *
Telefoon: *
E-mail: *
 
Verklaart hierbij deel te nemen aan het open aanbod van kinderboerderij De Lange Schuur
 

School / Groep

Naam: *
Adres: *
Postcode en woonplaats: *
Telefoon: *
E-mail: *
Aantal kinderen / jongeren: *
Leerjaar / leeftijd / niveau:
Aantal begeleid(st)ers:

Ik wens graag deel te nemen aan volgende activiteiten uit het open aanbod:

Activiteiten

Kies 1 of meerdere activiteiten waar u aan deel wenst te nemen.

     1.
     2.
     3.
     4.
     5.

 

Ik stel volgende data voorop:

Eerste keuze:  Aankomstuur:
Tweede keuze:  Vertrekuur:
Derde keuze: 

  Ik wens met mijn groep het lunchpakket in de eetzaal van de kinderboerderij te gebruiken. Dit kan gratis maar er wordt verwacht dat elke gebruiker een drankje (€ 1,70) aankoopt.

Bij laattijdige annulatie of wanneer de groep niet komt opdagen, worden er € 10,00 administratiekosten aangerekend.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Gelieve deze hieronder in te vullen, wij zullen u zo snel mogelijke antwoorden per e-mail.

Los volgende eenvoudige rekensom op. Dit is een maatregel tegen spamberichten.

Captcha
Antwoord: